طرح EB-5

طرح مهاجرت EB-5، که کنگرۀ آمریکا در سال 1990 آن را ایجاد کرد، در پی خدمت به اقتصاد ایالات متحده با ایجاد فعالیت های جدید اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی می باشد. کنسرسیوم مرکز منطقه ای صادرات محصولات کشاورزی در سال 2002 بخشی از تلاش برای احیای مقولۀ قانون مهاجرت بود که سال ها به آن کم توجهی می شد.

 • قوانین مهاجرت

  راه های مختلفی هست که یک فرد خارجی بتواند اقامت دائم و قانونی در ایالات متحده بگیرد. یکی از این راه ها استفاده از سرمایۀ شخصی در جهت توسعۀ فعالیت های تجاری و، در نتیجه، حفظ و ایجاد شغل هایی برای کارگران آمریکایی می باشد. زمانی که کنگره بند 203 (b)(5) قانون مهاجرت و تابعیّت را تصویب کرد، هدف ایجاد انگیزه برای تزریق سرمایه و ایجاد شغل و، نهایتاً، سودرسانی به اقتصاد آمریکا بود. افراد خارجی ای که از سرمایه خود برای اشتغال زایی استفاده و شرایط قانونی را احراز کنند، می توانند اقامت قانونی و دائم ایالات متحده را دریافت دارند. عموماً به این طرح اولویت اشتغال زایی پنجم یا طرح اخذ ویزای سرمایه گذار مهاجر EB-5 نیز گفته می شود.

  حدوداً سالانه 10000 ویزا از این دست موجود است که 3000 عدد آن برای مهاجرانی که از طریق مراکز منطقه ای منتخب همچون کنسرسیوم صادرات محصولات کشاورزی کالیفرنیا اقدام می کنند در نظر گرفته شده است.

 • طرح ثابت و طرح آزمایشی
  طرح ثابت طرح آزمایشی
  در طرح ثابت چهار شرط قانونی وجود دارد:

  (1)سرمایه را باید در کار جدید یا موجود گذاشت

  (2) فرد باید، بسته به منطقۀ فعالیت خود، 500000 یا 1000000 دلار سرمایه در آن کار بگذارد. (500000 دلار برای “مناطق مورد نظر برای اشتغال زایی” کافی می باشد.)

  (3) نتیجۀ سرمایه گذاری باید برای اقتصاد آمریکا سودرسان بوده و دست کم برای 10 کارگر آمریکایی (مستقیماً) شغل تمام وقت ایجاد کند.

  (4) صاحب کسب و کار جدید (متقاضی مهاجرت) باید در مدیریت کسب و کار خود فعال باشد.

  این چهار شرط قانونی در مورد طرح آزمایشی نیز صادق است.
  با این چهار شرط متقاضیان مهاجرت می توانند در
  مرکز منطقه ای منتخب کسب و کار خود را بنا کنند.(1) سرمایه را باید در کار جدید یا موجود گذاشت

  (2) فرد باید، بسته به منطقه فعالیت خود، 500000 یا 1000000 دلار سرمایه در آن کار بگذارد. (500000 دلار برای “مناطق مورد نظر برای اشتغال زایی” کافی می باشد.)

  (3) تیجۀ سرمایه گذاری باید برای اقتصاد آمریکا سودرسان بوده و دست کم برای 10 کارگر آمریکایی (مستقیماً) شغل تمام وقت ایجاد کند.

  (4) صاحب کسب و کار جدید (متقاضی مهاجرت) باید در مدیریت کسب و کار خود سهیم باشد.

 • واجدان شرایط ویزا

  از طریق این طرح، صاحب کسب و کار، همسر وی، و فرزندان مجرد زیر 21 سال او واجد شرایط ویزای مهاجرت می شوند. *

  مهاجرت از این طریق به نسبت پیچیده است، ولی طرح مرکز منطقه ای کنسرسیوم کالیفرنیا به شما کمک می کند تا واجد شرایط قانونی شوید. CCAE تنها مرکز منطقه ای است که مورد تأیید USCIS در مدت پنج سال از 1997 تا 2002 بوده و با هدف کسب شرایط تازه ترین تفسیرها از قانون پایه گذاری شده است.

سؤالات شایع

چه زمانی عنوان مرکز منطقه ای USCIS به شرکت اعطا شد؟

چرا این سؤال مهم است؟

در سال 2002 USCUS شرایط سخت تری بر مراکز منطقه ای موجود و متقاضیان مرکز منطقه ای جدید اعمال کرد. به منظور حفظ این عنوان و ادامه فعالیت، مراکزی که در دهۀ 1990 تأییدیه گرفته بودند ملزم به تسلیم تقاضای دوباره به USCIS و اثبات دارا بودن شرایط و ملزومات جدید شدند.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا:

کنسرسیوم کالیفرنیا در سال 2002 به عنوان مرکز منطقه ای انتخاب شد. این نخستین مرکز منطقه ای بود که پس از پنج سال وقفه در برنامۀ آزمایشی EB-5 تأییدیه فعالیت گرفت. تأییدیۀ کنسرسیوم کالیفرنیا به دنبال یک فرایند طولانی درخواست بود که عمدتاً مربوط به وضع ارزیابی های جدید USCIS برای مراکز منطقه ای می شد.

چند سرمایه گذار تأییدیۀ تقاضای I-526 را دریافت کرده اند؟

چرا این سؤال مهم است؟

دریافت تأییدیه های تقاضای I-526 نشان دهندۀ آن است که سرمایۀ مورد استفادۀ سرمایه گذار شرایط اخذ ویزای EB-5 را احراز کرده است. مرکز منطقه ای به خودی خود برای کسب این ملزومات کافی نیست. مراکز منطقه ای که تأییدیه های I-526 بسیاری در کارنامۀ خود دارند تجربۀ همکاری بیشتری با USCIS دارند و اغلب درک بهتری از شرایط و شیوۀ کسب تأییدیه برای سرمایه گذار دارند.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا:

بیش از 140 سرمایه گذار مهاجر، با کمک کنسرسیوم کالیفرنیا، تأییدیۀ تقاضای I-526 دریافت کرده اند. این آمار نشان دهندۀ موفقیت 100% کنسرسیوم کالیفرنیا است. تیم کنسرسیوم کالیفرنیا متعهد می شود که به مشتریان خود کمک کند روند گرفتن اقامت، از ابتدای گرفتن تقاضای I-526 برای کارآفرین خارجی و تا آخرین مرحلۀ رفع شرایط I-829، را با موفقیت طی کنند. این روند حدوداً دو سال طول می کشد.

آیا مرکز منطقه ای سرمایه گذارانی دارد که تأییدیۀ رفع شرایطI-829 را کسب کرده باشند؟

چرا این سؤال مهم است؟

هر تأیید تقاضا برای رفع شرایط I-829 بیانگر کیفیت سرمایه گذاری EB-5، قابلیت سوددهی بنگاه تجاری، قدرت مقامات اجرایی و مدیران، اعتبار کسب و کار و برنامۀ اشتغال زایی، و قابلیت های مرکز تجاری و کارکنان آن است. مراکز منطقه ای که تأییدیه های تقاضای I-829 را کسب کرده اند، مدتی طولانی تر در این حرفه بوده اند و نتایج برنامه های سرمایه گذاری آن ها ثابت کرده که می توانند شرایط اقامت دائم و بی قید و شرط را برای مشتریان خود احراز کنند. به علاوه، در مرحلۀ رفع شرایط I-829، آشنایی مرکز منطقه ای با انتظارات و خواسته های مرکز خدمات نقش بی اندازه باارزشی بازی می کند.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا

در حال حاضر، بیش از 40 مشتری کنسرسیوم کالیفرنیا تأییدیۀ رفع شرایط I-829 خود را دریافت کرده اند. درخواست هیچ یک از مشتریان کنسرسیوم کالیفرنیا نیز رد نشده است، که اهمیت آن کمتر از تأیید تقاضا نیست. کنسرسیوم کالیفرنیا، به مانند روند تقاضای I-526، به سرمایه گذاران و وکیلان در پرونده سازی کمک می کند.

آیا سرمایه گذار باید بابت هزینۀ امور اجرایی و عضویت به مرکز تجاری پیش پرداخت بدهد؟

چرا این سؤال مهم است؟

اکثر مراکز منطقه ای از سرمایه گذار بابت شراکت در سرمایه گذاری شان حق الزحمه طلب می کنند. این هزینه ها، که اغلب با عناوین هزینۀ امور اجرایی یا حق عضویت یاد می شوند، ممکن است شامل هزینه های وکلات یا هزینه های درخواست به USCIS بابت پیگیری و اجرای امور مربوط به روند درخواست ویزا بشود یا نشود. در برخی موارد، این هزینه ها تنها منبع درآمد مرکز منطقه ای است. در موارد سرمایه گذاری های متعدد، آگاهی از هزینه ها، علت پرداخت آنها، و سایر هزینه های لازم اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از موارد، هزینه که پرداخت شود، مرکز منطقه ای نفع مالی دیگری در پیامد نهایی سرمایه گذاری برای احراز شرایط EB-5 ندارد. هزینه های این چنینی را نباید با پیش پرداخت مورد مطالبۀ برخی از مراکز منطقه ای بابت خدماتی از قبیل خدمات حقوقی و پرونده سازی USCIS اشتباه گرفت.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا

کنسرسیوم کالیفرنیا بابت حق عضویت یا هزینه های اجرایی سالانۀ پولی از مشتری طلب نمی کند. نفع کنسرسیوم کالیفرنیا در موفقیت سرمایه گذاری است، که این تعهد کنسرسیوم را فراتر از تصمیم اولیۀ مشتری برای شرکت در این طرح می برد.

آیا مرکز منطقه ای سابقه ای در موفقیت های تجاری دارد؟

چرا این سؤال مهم است؟

قطع نظر از منافع ویزا، سرمایه گذاری های EB-5 کسب و کارهای واقعی با مبالغ زیاد و احتمال زیان است. این پروژه ها برای کسب سود، دفع ضرر، و رسیدن به اهداف برنامۀ تجاری خود مستلزم مدیریت باتجربه و رهبری اجرایی کارکشته می باشند. این عامل ضروری را نمی توان در برنامه های سرمایه گذاری EB-5ی مشاهده کرد که مدیران آن تجربه ای در بنگاه های اقتصادی و در برخی موارد، مدیریت موفقیت آمیز هیچ حرفه ای را ندارند.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا

نیانگذار و رئیس هیئت مدیرۀ کنسرسیوم کالیفرنیا سابقۀ چهل سال فعالیت موفقیت آمیز در ساخت و سازهای مسکونی و تجاری، تولید و فروش بین المللی کودهای شیمیایی، و توزیع عمدۀ مواد و تجهیزات لازم ساخت و ساز را دارا می باشد. به علاوه، گروهی از افراد حرفه ای در امور مالی، تجاری، قانونی، و بازاریابی وی را یاری می دهند که اکثر آنان در همان منطقه زندگی و کار می کنند.

آیا سرمایه گذاری هایی که مرکز منطقه ای پشتیبانی می کند، با ملزوماتی که EB-5 در موضوع Izummi بابت احتمال زیان در نظر می گیرد همخوانی دارد؟

چرا این سؤال مهم است؟

موضوع Izummi ملزومات احراز شرط احتمال واقعی زیان در سرمایه گذاری EB-5 را شرح می دهد. موضوع Izummi بیان می دارد:

«سرمایه گذاری باید همراه با احتمال زیان باشد. فرد خارجی می بایست جایی سرمایه گذاری کند که یقین نداشته باشد پس از کسب اقامت دائم و بدون قید و شرط می تواند سهم خود را بفروشد؛ و اگر موفق به فروش سهم خود شود، مبلغ دریافتی به بی اندازه کم باشد (یا بسیار زیاد و بیشتر از وجه پرداختی وی باشد). بدین ترتیب، خطر سرمایه گذاری فرد خارجی برابر سود و زیان می شود. در غیر این صورت، عمل تصفیه به منزلۀ وام در نظر گرفته می شود.»

اخیراً الگوهای سرمایه گذاری زیادی به بازار آمده اند که ساختار آن ها بسیار شبیه وام است. در این وضعیت، شیوۀ ورود وجه به جریان تجاری شبیه وام است، مانند وام بهره می دهد، و شبیه وام بازپرداخت دارد. با این حال، هرگونه توافق بابت بازپرداخت یا تضمین بازگشت سرمایه صراحتاً برای متقاضیان اقامت دائم از طریق طرح ویزای سرمایه گذار EB-5 ممنوع است. هرگونه تضمین این چنینی نقض شرط “احتمال زیان” بوده و روند گرفتن اقامت متقاضی را به خطر خواهد انداخت.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا

طرح های کنسرسیوم کالیفرنیا از نوع سرمایه گذاری های سهم مالکیت در بنگاه های تجاری فعال است. سرمایه گذاران آن با “احتمال سود و زیان” مواجه اند. سرمایه گذاران، به عنوان مالکان این بنگاه ها، با عدم قطعیت سود و زیان و بازگشت سرمایه مواجه اند. این سرمایه گذاری ها همخوانی کامل با قانون دارند و مطابق شرایط مشروح در موضوع Izummi هستند. این سرمایه گذاری ها از نوع تصفیه وام نیست، بهره نمی دهد و بازگشت سرمایه در زمان معین در آینده را تضمین نمی کند.

چگونه مرکز منطقه ای، یا مؤسسۀ سرمایه گذاری، خطر سرمایه گذاری مشتریان خود را کاهش می دهد؟

چرا این سؤال مهم است؟

سرمایه گذاری های EB-5 با دو مخاطره مواجه اند: خطر مربوط به احراز شرایط اخذ ویزا، خطر مربوط به از دست رفتن سرمایه. برخی مراکز منطقه ای تجربه یا منابع لازم برای مدیریت این گونه مخاطره ها و رسیدگی به پاره ای مسائل را ندارند. مراکز باتجربه و خوش فهم روند اخذ ویزای EB-5 را مدیریت کرده و منافع سرمایه گذار در بنگاه تجاری را در نظر می گیرند.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا

کنسرسیوم کالیفرنیا طرح های EB-5 خود را با در نظر گرفتن احتمال موفقیت، خطر قابل مدیریت، و ارزیابی عملکرد طرح با توجه به ملزومات پیچیدۀ مهاجرت انتخاب می کند. مدیریت طرح های انتخابی بر عهدۀ عوامل اجرایی باتجربه و خبره ای است که قوۀ درک و تحلیل خود از اوضاع تجاری و صنعتی را به اثبات رسانده اند. کنسرسیوم کالیفرنیا یا همکاران آن در سرانجام طرح منافع مالی دارند، از این رو، اهداف سرمایه گذاری سرمایه گذار مهاجر با اهداف مرکز منطقه ای مشترک است.

رویداد خروج طرح چیست؟

چرا این سؤال مهم است؟

رویداد خروج زمان و وضعیت بازگشت سرمایه را توصیف می کند. تنها برخی از مراکز منطقه ای تعریف واضحی از رویداد خروج دارند که، طبق تحلیل های دقیق، بیانگر احتمال بالای عملی بودن طرح است. درک کامل احتمال و چگونگی بازگشت سرمایه و زمان بازگشت آن عاملی اساسی در تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری در یک طرح مرکز منطقه ای می باشد.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا

کنسرسیوم کالیفرنیا راهبردهای خروج خود را بر پایۀ طرح-به-طرح تعیین می کند تا حداکثر انعطاف پذیری ممکن در قسمت تجاری مربوطه را برای سرمایه گذار مهاجر فراهم کند. در نهایت، خروج از یک طرح خاص به معنی فروش در سطح شرکتی، ادغام، عرضۀ عمومی، یا فروش سادۀ سهام سرمایه گذار طبق ارزش روز می باشد. جزئیات خروج های برنامه ریزی شده در برنامۀ تجاری طرح ما ترسیم شده است.

محل اجرای طرح EB-5 کجا است؟

چرا این سؤال مهم است؟

دسترسی به تأمین کنندگان، و رفاه حال مصرف کنندگان را باید لحاظ کرد.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا

کنسرسیوم کالیفرنیا منطقه ای با مساحت 27000 مایل مربع در محدودۀ San Joaquin Valley را به کار خود اختصاص داده که نُه کانتی را در مرکز ایالت زیر پوشش خود می گیرد. در مرکز San Joaquin Valley شهر Fresno، ششمین شهر بزرگ کالیفرنیا، قرار دارد. طبق مطالعۀ Ernst and Young، شهر Fresno مکان مطلوب برای تولید و توزیع می باشد چرا که بیش از 35 میلیون مصرف کننده در شهر و اطراف آن گسترده اند.

آیا سرپرست مرکز منطقه ای حضور فیزیکی در منطقه اجرای عملیات دارد؟

چرا این سؤال مهم است؟

طرح هایی که در نزدیکی دفترهای مرکز منطقه ای هستند، دسترسی سرمایه گذار احتمالی به این دفترها و انجام امور مربوط به سرمایه گذاری را راحت تر می کند. مجاورت مرکز منطقه ای به طرح ها این امکان را به آن می دهد تا، به نمایندگی سرمایه گذار، نظارت و مدیریت مستمر و منظم بر روند سرمایه گذاری داشته باشد. این وضعیت همچنین کارفرمایان مرکز و مدیران بنگاه تجاری را قادر می سازد تا سریعاً به پرسش ها و نگرانی های سرمایه گذاران پاسخ دهند.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا

شهر Fresno در مرکز منطقۀ طرح کنسرسیوم کالیفرنیا قرار دارد و همین جا است که مرکز منطقه ای در آن ریشه دارد و چند دفتر احداث کرده است. مدیران کنسرسیوم کالیفرنیا بر این باورند که شناخت مرکز منطقه ای از منطقۀ اجرای طرح و نیز حضور مرکز در آن منطقه عامل بسیار حساسی است.

آیا ممکن است با حضور نمایندۀ مرکز منطقه ای دیداری از منطقه اجرای طرح داشت؟

چرا این سؤال مهم است؟

با وجود بیش از 85 مرکز منطقه ای در سطح ایالات متحده، دسترسی به آن ها و طرح هایی که در دست دارند بسیار دشوار است. بازدید از طرح و ملاقات رو-در-رو با کارفرمایان مرکز و مدیران اجرایی طرح ها روش مؤثری در ارزیابی مرکز منطقه ای و کیفیت سرمایه گذاری مرکز می باشد.

پاسخ کنسرسیوم کالیفرنیا

کنسرسیوم کالیفرنیا، علاوه بر بررسی خلاصۀ مشروح طرح، مشتریان بالقوه را تشویق می کند که از جایگاه دیدن کنند تا بتوانند با مدیران تجاری ملاقات روزانه داشته و اوضاع کسب و کار مورد نظر خود را شخصاً ارزیابی کنند. تشخیص کنسرسیوم کالیفرنیا این است که این سرمایه گذاری تأثیر مالی و مهاجرتی مهمی دارد و بر این باور است که بازدید از جایگاه و ملاقات با شرکای ارشد کمک زیادی به مشتری در ارزیابی برنامه های ما می کند.