طرح های احراز شرایط

تمام طرح های صادرات محصولات کشاورزی کنسرسیوم کالیفرنیا مورد تأیید USCIS برای احراز شرایط پذیرش افراد خارجی به منظور اخذ اقامت دائم در ایالات متحده می باشد. بدیهی است متقاضی می بایست شرایط طرح مهاجرت EB-5 را احراز کند.

مرور طرح های CCAE

کنسرسیوم کالیفرنیا مجاز به ارائۀ طرح تجاری احراز شرایط EB-5 در صنایع متعدد، عمدتاً از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و ساخت/فروش شراب، می باشد. کنسرسیوم کالیفرنیا، از زمان دریافت عنوان مرکز منطقه ای در سال 2002 تا کنون، موفق به گسترش مدیریت خود بر بیش از 3،000 آکر باغستان بادام و بیش از 600 آکر تاکستان شده است. در طرح های کشاورزی، کسب و کارهای سرمایه گذار مهاجر بهره وری از زمین شامل مراحل کشت، نصب سیستم آبیاری، تا هزینۀ نگهداری و برداشت سالانه می باشد.

کنسرسیوم کالیفرنیا، در سال 2007 و همچنین 2008، حیطۀ فعالیت طرح های احراز صلاحیت EB5 خود را گسترش داد تا سرمایه گذاری ها در بخش تولید را نیز در بر بگیرد. اعضای سرمایه گذار از تجربۀ وسیع تیم اجرایی در زمینۀ صنعت و نیز شبکۀ دیرینۀ توزیع و تقاضای جهانی برای تولیدات شرکت بهره مند می شوند.

سرمایۀ لازم

در حال حاضر، تمام فرصت های تجاری احراز شرایط EB-5 کنسرسیوم کالیفرنیا نیازمند سرمایه گذاری 500000 دلار است. علت آن این است که سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده حوزۀ فعالیت مرکز منطقه ای – San Joaquin Valley کالیفرنیا – را “منطقۀ مورد نظر برای اشتغال زایی” (TEA) تعیین کرده است. در نتیجه، سرمایۀ مورد نیاز از 1 میلیون دلار (برای مناطق غیر TEA) به 500000 دلار کاهش می یابد.

مزایا

کنسرسیوم کالیفرنیا فرصت های تجاری گوناگونی در اختیار کارآفرینان خارجی ای می گذارد که خواهان احراز شرایط طرح EB-5 هستند.

مزایای این طرح بسیار اند:

 • مریکا مکان مطمئن برای سرمایه گذاری است. آمریکا کشور نهادهای توانمند، مورد اعتماد، و باثباتی است که قوانین و مقررات گردانندۀ فعالیت های تجاری روزانۀ آنها است.
 • حامی و پشتیبان شما خود مقیم سرشناس، موفق و کهنه کار در این منطقه با شهرت معتبر و تجربۀ رهبری می باشد.
 • سرمایه گذاری در یکی از بخش های مطمئن اقتصاد که ثمربخشی خود را به اثبات رسانده صورت می گیرد.
 • در این فرصت تجاری شما امکان بسط فعالیت های خود را دارید.
 • فعالیت محلی با مدیریت افراد حرفه ای حاضر در جایگاه صورت می گیرد.
 • این کسب و کار مطابقت کامل با مقررات اخذ ویزا و اقامت دائم ایالات متحده دارد. شما این فرصت را دارید که گرین کارت ایالات متحده را به دست آورید و از مزایای زندگی در آمریکا بهره مند شوید.
  • با گرین کارت، می توانید در هر زمانی به کشور رفت و آمد کنید.
  • ایالات متحده شهرت معتبر و جهانی در داشتن فرصت های آموزشی در سطح دانشگاهی و بعد از دانشگاهی دارد.
  • در ایالات متحده امنیت و آرامش دارید.

برای گفت و گو دربارۀ این مزایا و سایر جزئیات طرح با ما تماس بگیری.

طرح بادام

نخستین طرح احراز شرایط EB5 با حمایت کنسرسیوم کالیفرنیا مربوط به توسعۀ باغستان بادام در محدودۀ مرکز منطقه ای – منطقۀ San Joaquin Valley کالیفرنیا می شد. اکنون این کنسرسیوم، به نمایندگی سرمایه گذاران EB5 خود، مدیریت بیش از 3000 … Continue reading

طرح انگور

دومین طرح سرمایه گذاری احراز شرایط EB5 با حمایت کنسرسیوم کالیفرنیا توسعه و آبادی 640 آکر تاکستان در کانتی Fresno بود. کسب و کارهای سرمایه گذار مهاجر مسئول بهره وری از زمین شامل مراحل کشت، نصب سیستم شبکه ای تا … Continue reading

فاز I و II تولید

همزمان با پیگیری طرح های کشاورزی کنسرسیوم کالیفرنیا، مرکز منطقه ای حیطۀ فعالیت طرح های احراز صلاحیت EB5 خود را گسترش داد تا سرمایه گذاری ها در بخش تولید را نیز در بر بگیرد. اعضای سرمایه گذار از تجربۀ وسیع … Continue reading

Manufacturing Phase 2

همزمان با پیگیری طرح های کشاورزی کنسرسیوم کالیفرنیا، مرکز منطقه ای حیطۀ فعالیت طرح های احراز صلاحیت EB5 خود را گسترش داد تا سرمایه گذاری ها در بخش تولید را نیز در بر بگیرد. اعضای سرمایه گذار از تجربۀ وسیع … Continue reading